Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

O fundacji


     Fundacja „Nasza Szkoła” została powołana w 2002 roku. Jej członkowie wywodzą się z kręgu rodzin  z parafii św. Stanisława w Siedlcach. W 2003 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Ideą, która przyświecała jej założeniu w pozyskiwaniu funduszy z 1%, było powstanie katolickiej szkoły podstawowej. Cel ten udało się zrealizować po nawiązaniu współpracy z Diecezją Siedlecką. W 2011 roku zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Obecnie szkoła nosi nazwę Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. 

   
    Nasza szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz szeroką paletę zajęć dodatkowych. Ich atutem są małe klasy, liczące do 16 uczniów.  Sprzyja to indywidualizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, zapobiega anonimowości. Nasi uczniowie czują się bezpiecznie dzięki otoczeniu ich dobrą opieką i stworzeniu rodzinnego klimatu, a także umożliwiając im naukę w dobrych warunkach.  Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na aspekt wychowawczy i oparcie go na stabilnym systemie wartości, wyrastającym  z Ewangelii. W KSP podstawowym warunkiem podejmowanych działań jest ścisła współpraca rodziców i nauczycieli. Aktywnie uczestniczą oni w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, korzystają z konferencji, warsztatów, dni skupienia i rekolekcji. Dzięki temu rozwija się nie tylko dziecko, ale cała rodzina - rodzice, rodzeństwo.
    Dzięki refundacji czesnego przez fundację do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodziców nie byłoby stać na kształcenie dziecka w innej placówce niepublicznej.

 
Jaka jest i ma być "nasza" szkoła?
 
Wychodzimy z założenia, że pierwszym i niezastąpionym miejscem wychowania dziecka jest rodzina. Szkoła pomaga i towarzyszy rodzicom w realizacji tego zadania. Chcemy, by Nasza Szkoła była wspólnotą nauczycieli i rodzin troszczących się o wychowanie i naukę dzieci.


PODSTAWOWE WALORY SZKOŁY:

 
  • Niewielka liczebność klas:
    Liczebność klas do 16 uczniów umożliwia dobry kontakt nauczyciela ze wszystkimi uczniami.

  • Edukacja spersonalizowana:
    Indywidualne podejście do ucznia jest kluczem dobrego modelu kształcenia.

  • Bezpieczna
    Niewielka szkoła daje rodzicom i uczniom gwarancję bezpieczeństwa.

  • Bezpłatna
    Brak czesnego udostępni szkołę każdej rodzinie.

  • Katolicka
    Szkoła katolicka gwarantuje stałość nauczania w zakresie poszanowania życia, moralności i szacunku dla drugiego człowieka.

  • Pro-ekologiczna
    Świat jako dzieło Boga Stwórcy i środowisko życia jest godzien podziwu, szacunku i troski.

  • Nowoczesna
    Nowoczesna pracownia komputerowa zapewni ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Internetowy dzienniczek każdego ucznia oraz szkolna gazetka-forum zapewni możliwość codziennych, obustronnych kontaktów rodziców i nauczycieli.

  • Wygodna
    Szkolny autobus przywiezie dzieci z dalszych ulic do szkoły. Przyda się także do szkolnych wycieczek.

  • Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych
    Plastyka, muzyka, taniec, informatyka, sport, modelarstwo, elektronika i inne w zależności od potrzeb.