Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

Kontakt


Fundacja Nasza Szkoła

ul. Sokołowska 172
08-119 Siedlce

tel: 535 448 851
e-mail: fundacja@fundacjanaszaszkola.pl 

http://fundacja.katolicka.szkola.pl

 
KRS: 0000147428
NIP: 821-23-11-045
REGON: 712498144
konto: Bank Spółdzielczy w Siedlcach 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010

Menadżer Fundacji: Małgorzata Dyńka              E-mail: malgorzata@fundacjanaszaszkola.pl 
Księgowość Fundacji: Beata Młynarska-Krasuska    E-mail: beata@fundacjanaszaszkola.pl
 
Zarząd: Rada Nadzorcza:
Marcin Konopka - prezes (blog) Agata Zielińska
Cezary Wielgórski - wiceprezes Sławomir Piotrowski
Liliana Konopka - członek zarządu Szymon Wydra
Krzysztof Mitelski - członek zarządu  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nasza Szkoła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000147428.
2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
4.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
5.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


Administrator danych Fundacja Nasza Szkoła

Formularz kontaktowy

Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza.