Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

Święto ponad wszystkie Święta

Święto ponad wszystkie Święta

Święta Wielkanocne dla katolików jest to najważniejsze święto w ciągu całego roku liturgicznego.  Najważniejsze, ale też najtrudniejsze, ponieważ zdecydowanie lepiej jest nam przyjąć to, że Jezus Zmartwychwstał,  niż fakt, że zanim się to stało musiał przejść Drogę Krzyżową. Łatwiej jest opowiadać dzieciom o tym, że Jezus w Betlejem się narodził, choć w bardzo trudnych warunkach, niż o tym, jak nasz „grzech” przybił Go do Krzyża. Cała istota i sens naszej wiary zaczyna się właśnie tu na Krzyżu, a dokładniej w chwili Jego zwycięstwa – w chwili Zmartwychstania Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie to ten moment do którego zmierzało wszystko co Bóg ofiarował człowiekowi przez ofiarowanie nam Boga – Człowieka, w końcu przez Jego ofiarę z samego siebie. Dzięki temu, że Jezus Zmartwychwstając ofiarował nam życie wieczne, otworzył bramy nieba i pokonał szatana króla ciemności, grzechu i śmierci, a my jako grzesznicy mamy wstęp do Chwały Boga, która dla każdego z nas jest przygotowana i do której każdy z nas jest powołany. 

Bóg pragnie dla nas świętości mówiąc: „ …Święci bądźcie jak i Ja jestem święty” (1LP 1, 16)

Nie znaczy to, że mamy uważać się za świętych, ale mamy w swej grzeszności, ze swymi skłonnościami do grzechu dążyć do świętości na miarę naszych możliwości. Nawet jeśli „upadamy” mamy mieć tą świadomość, że Jezus wziął już każdy nasz grzech, każdy nasz upadek, czy chorobę na swe ramiona przybijając to wszystko do Krzyża – który jest naszą jedyną drogą do Zbawienia.

Jezus też powiedział:  „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli… Jam zwyciężył świat” (J16, 33)

Każda więc sytuacja, która nas dotyczy, jeśli jest powierzona Bogu prowadzi do zwycięstwa. To właśnie pokazuje nam Jezus – poprzez Swoje życie, nawet jeśli po ludzku nie zrozumiemy pewnych sytuacji, nie widzimy rezultatów naszej modlitwy, tak jak apostołowie doświadczamy zwątpienia, strachu i bólu widząc Jezusa umierającego. Nawet wróg naszego zbawienia nie przewidział tego, że sam jest przyczyną naszego zwycięstwa w Jezusie. Nie przewidział tego, że to właśnie Krzyż jest drogą do Zbawienia. Ta tajemnica Krzyża przewyższa mądrość tego świata, inteligencję tego, który przed założeniem tego świata był światłością i swej pysze uznał siebie za boga. To zwycięstwo Boga źródło ma w niepojętej miłości jaką jest On sam Bóg Ojciec w Trójcy Jedyny.

Przeżywanie tych świąt zgodnie z naszą wiarą i wyznaniem jakie praktykujemy zawsze narażone jest na umniejszenie jego znaczenia poprzez wiele czynników. Często skupiamy naszą uwagę nie na tym, co najważniejsze, lecz na gonitwie tego świata - zakupy, porządki,  piękny wystrój. Pomimo tej otoczki spróbuj przeżyć te święta inaczej. Zaplanuj sobie wcześniej zadania, które należy wykonać jednak nie kosztem braku czasu dla swych najbliższych. Nie bierz też wszystkich obowiązków na siebie, angażując w obowiązki domowe najbliższych jednocześnie ofiarujesz im swój czas. Wykorzystaj też dobrze okres Wielkiego Postu, by duchowo przygotować 
się na wielkie święto i całą rodziną uczestnicz w Triduum Paschalnym.


Pokazując prawdziwe znaczenie tych świąt szczególnie naszym dzieciom, uczymy ich zarazem tego, że nasze życie ma zawsze sens, pomimo, że nie zawsze nam wszystko wychodzi, tak jak byśmy tego chcieli. Pokazujemy, że naszym celem jest Zbawienie – życie wieczne – choć właśnie to jest chyba najtrudniejsze dla zrozumienia i umysłu małego dziecka. Im jesteśmy starci, tym łatwiej nam jest pojąć upływający czas, prawdę, że nie jesteśmy wieczni tu na ziemi i każdy z nas kiedyś odejdzie. Zrozumiałe jest więc, że dzieci nie myślą o przemijaniu i właśnie dlatego rozmawiając z najmłodszymi o tym, co przeszedł i przyjął na siebie Jezus w kontekście zwycięstwa przygotowujemy młodego człowieka do bycia prawdziwym chrześcijaninem.

Angażujmy cała rodzinę do pełnego przeżywania Świąt Wielkanocnych zaczynając już od Wielkiego Czwartku – wieczorem. To ten moment, który powinien być skoncentrowany na przeżywaniu tajemnicy śmierci i zmartwychwstaną Chrystusa.

Wielki Czwartek

To dzień w którym powinniśmy zakończyć generalne porządki w domu. Rozmowa w gronie rodzinnym, o tym co czeka nas na wieczornej Mszy Świętej pomoże całej rodzinie przeżyć właściwie ten czas. Kościół odzwierciedla Wieczerzę Pańską i ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Od tej chwili, bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej Jezus przebywać będzie w boczny ołtarzu, gdzie wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament. Następuje wówczas ceremonia obmywania ołtarza z którego zdejmuje się wszystko, Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a „wieczna lampka” zgaszona.
Ofiarujmy ten czas sobie i Bogu  kontemplując Boga obecnego w  Najświętszym Sakramencie.

Wielki Piątek

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Pozwólmy, by w naszym domu wybrzmiała „cisza” w łączności z Misterium Męki i Śmierci Jezusa. Pamiętajmy, że właśnie w tym dniu o godz. 15:00 Jezus umiera na Krzyżu – wykonajmy symboliczny gest uklęknięcia razem z naszymi dziećmi, gdziekolwiek w tym momencie się znajdziemy, a najlepiej przed domowym ołtarzykiem, ofiarując razem z Jezusem swoje życie Bogu. W naszych kościołach tego dnia odprawiana jest też Droga Krzyżowa – pójdźmy na wzór Maryi, która towarzyszyła Synowi podczas jego Drogi Krzyżowej. Wieczorem udajmy się na liturgii wielkopiątkową. Uprzedźmy dzieci, co będzie się działo w kościele, by dobrze przeżywały tę liturgię, która składa się z trzech części: Liturgia Słowa Bożego, Adoracja Krzyża i Komunii Świętej. Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do  Bożego grobu. Piękną tradycją jest też nawiedzenie Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

To dzień spoczynku Jezusa w Grobie. To dzień nadziei i ufności Temu, w którym w pełni wypełniła się Wola Boża, pomimo cielesnej śmierci oczekujemy Bożego Zmartwychwstania przepowiedzianego przez Jezusa, kiedy powiedział: „…że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.”  (MT16, 21) To nie jest dzień żałoby, ale dzień ufności i oczekiwania, że spełni się to co obiecał.
Z samego poranka udajemy się święcić pokarmy, które symbolizować mają nam wydarzenia, w których uczestniczymy: chleb symbolizuje „Chleb żywy”, który zstąpił z nieba, aby pozostać z nami w Komunii Świętej, jajka jako symbol „nowego życia”, które zostało nam ofiarowane przez śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, wędliny czy baranek z cukru jako symbol Nocy Paschalnej, a przyprawy biblijne zioła. Wszystko pięknie przyozdobione zielonym bukszpanem na wzór ogrodu oliwnego.
W tym dniu obchodzimy Wigilię Paschalną – najważniejszą uroczystość w roku liturgicznym. Składa się ona z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej.

Triduum Paschalne to wspaniały dar Kościoła, to duchowa uczta z której warto w pełni skorzystać.


Zobacz jak można przeżywać Godziny Męki Pańskiej 
według mistyczki Luisy Piccarreta:

http://www.duchprawdy.com/luisa_piccarreta_24godziny_meki.htm
 

W imieniu Fundacji Nasza Szkoła życzymy nowego odkrywania obecności nszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej codzienności, niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Państwa wszelkimi łaskami i błogosławieństwem.  

Wesołego Alleluja!